LƯỚI CHỐNG TIA CỰC TÍM (LƯỚI UV)

Kích thước của lưới chắn côn trùng: 1,2m x 50m; 1,4m x 50m; 1,5m x 50m; 1,8m x 50m; 2m x 50m; 2,4m x 50m; 2,5m x 50m; 3m x 50m; 3,5m x 50m; 3,6m x 50m; 4m x 50m; 4,2m x 50m; 4,6m x 50m.

Lợi Dân còn nhận may lưới theo yêu cầu kích thước của nhà vườn.

Lưới chống côn trùng có các loại: 19 mesh; 25 mesh; 32 mesh; 50 mesh.