Lưới thủy sản


Lưới sử dụng làm mùng nuôi cá ở sông, ao..hoặc dùng lưới rào ao hồ nuôi tôm trong các mùa nước

LƯỚI THỦY SẢN

1.Lưới mùng thủy sản

Màu sắc lưới thủy sản: Trắng, Ngọc

Kích thước : Khổ rộng: 1m, 1,2m 1,4m, 1.8m, 2,1m, 2,7m, 3,3m – Khổ dài: 46m, 48m

2.Lưới thủy sản ô ly xanh, trắng

Màu sắc lưới thủy sản: Trắng, Ngọc

Kích thước lưới thủy sản : Khổ rộng:0.6m, 0.8m, 1m, 1,2m, 1,5m, 1.8m, 2m,– Khổ dài: 50m, 100m

Công dụng lưới thủy sản: Hiện nay, Việt Nam có khá nhiều nơi dùng lưới để nuôi trồng thủy sản, ngoài ra lưới thủy sản còn sử dụng để lược các loại cá con như cá kèo, cá bống, và lưới thủy sản  cũng được dùng để ngăn chặn vật lạ, dịch bệnh do các loài chim bay mang mầm bệnh rơi xuống ao hồ.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH SỬ DỤNG THỰC TẾ CỦA LƯỚI THỦY SẢN

LƯỚI THỦY SẢN RÀO VUÔNG TÔM, CUA

LƯỚI THỦY SẢN LÀM VÈO NUÔI ẾCH

LƯỚI THỦY SẢN LÀM VÈO NUÔI CÁ LÓC

XEM THÊM:

LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG

MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRONG VÈO

CÁCH CHỌN LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG