Dự lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa cho phép của thị trường Mỹ

Dưới đây là các chất và lượng thuốc trừ sau theo quy định khi xuất qua thị trường Mỹ

 

Chlorpyrifos-methyl. Dung sai được thiết lập cho các dư lượng kết hợp của thuốc trừ sâu chlorpyrifos-methyl [O, -O, -dimetyl O- (3,5,6-trichloro-2-pyridyl)] phosphorothioate và chất chuyển hoá của nó (3,5,6-trichloro- 2-pyridinol). Trong sản phẩm thô: 6ppm; đã qua chế biến: 30ppm.

Clomazone. Dung sai được thiết lập cho dư lượng của clomazone diệt cỏ, bao gồm các chất chuyển hoá và phân huỷ. Việc tuân thủ các mức dung sai cụ thể được xác định bằng cách chỉ đo clomazone, 2 – [(2-clorophenyl) metyl] -4,4-dimetyl-3-isoxazolidinon. Trong sản phẩm thô: 0,02ppm.

Clothianidin. Dung sai được thiết lập cho dư lượng của chất diệt côn trùng clothianidin, bao gồm các chất chuyển hoá và phân huỷ. Việc tuân thủ các mức dung sai sẽ được xác định bằng cách chỉ đo các chất clothianidin, (E) -N – [(2-chloro-5-tiazolyl) metyl] -N’-metyl-N-nitroguanidin trong hoặc trên các mặt hàng nông nghiệp thô. Trong sản phẩm thô: 0,01ppm.

Cyantraniliprole. Dung sai được thiết lập cho các dư lượng kết hợp của thuốc trừ sâu cyantraniliprole, 3-bromo-1- (3-chloro-2-pyridinyl) -N- [4-cyano-2-metyl-6 – [(methylamino) cacbonyl] phenyl] -1Hpirazole-5-carboxamide, bao gồm các chất chuyển hoá và phân huỷ, trong hoặc trên các mặt hàng. Tuân thủ mức độ dung sai sẽ được xác định bằng cách chỉ đo cyantraniliprole trong hoặc trên hàng hoá. Trong sản phẩm thô: 0,02ppm.

Cyhalofop-butyl. Dung sai được thiết lập cho dư lượng của cyhalofop-butyl, bao gồm các chất chuyển hoá và phân huỷ, trong hoặc trên các mặt hàng. Việc tuân thủ các mức dung sai cụ thể được xác định bằng cách đo cyhalofop butyl [R – (+) – n-butyl-2- (4 (4-cyano-2-fluorophenoxy) -phenoxy) propionat], acid cyhalofop [R- +) – 2- (4 (4-cyano-2-fluorophenoxy) -phenoxy) propionic acid], và chất chuyển hoá di-axit [(2R) -4- (4- (1-carboxyethoxy) phenoxy) -3-fluorobenzoic acid]. Trong sản phẩm thô: 0,4ppm.

DDT, DDE, & TDE. Các mức FDA của Hoa Kỳ cho phép đối với dư lượng DDT, DDE, và TDE, riêng lẻ hoặc kết hợp. Tuy nhiên, nếu bổ sung thêm lượng DDT, TDE và DDE thì không đếm được một trong ba sản phẩm dưới 0,02ppm đối với thực phẩm không béo và 0,2 ppm đối với cá, trứng và ngũ cốc. Trong sản phẩm thô: 0,5ppm.

Deltamethrin. Dung sai được thiết lập cho các dư lượng kết hợp của hoá chất diệt côn trùng deltamethrin (1R, 3R) -3- (2,2-dibromovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic axit (S) -alpha-cyano-3-phenoxybenzyl este, và các chất chuyển hoá, trans-deltamethrin, (S) -alpha-cyano-m-phenoxybenzyl (1R, 3S) -3- (2,2-dibromovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, và alpha-R-deltamethrin, (R ) -alpha-cyano-m-phenoxybenzyl- (1R, 3R) -3- (2,2-dibromovinyl) -2,2-dimetylcyclopropanecarboxylat. Trong sản phẩm thô: 1ppm; đã qua chế biến: 65ppm.

Aldrin and Dieldrin. Các mức FDA của Hoa Kỳ cho phép đối với dư lượng của aldrin và dieldrin riêng lẻ hoặc kết hợp. Trong việc bổ sung thêm lượng aldrin và dieldrin, không tính aldrin hoặc dieldrin ở mức dưới 0,01ppm đối với thực phẩm không béo, 0,1ppm đối với cá và 0,1 (chất béo cơ bản) đối với sữa. Trong sản phẩm thô: 0,02ppm.

Difenoconazole. Dung sai được thiết lập cho dư lượng của difenoconazole, bao gồm các chất chuyển hoá và phân huỷ. Việc tuân thủ các mức dung sai này được xác định bằng cách chỉ đo difenoconazole, 1- [2- [2-chloro-4- (4-chlorophenoxy) phenyl] -4-metyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl] -1H -1,2,4-triazole. Trong sản phẩm thô: 7ppm; đã qua chế biến: 95ppm.

Diflubenzuron. Dung sai được xác lập đối với dư lượng của thuốc trừ sâu diflubenzuron (N – [[(4-clorophenyl) amino] cacbonyl] -2,6-difluorobenzamit) trong hoặc trên các mặt hàng. Việc tuân thủ các mức dung sai cụ thể được xác định bằng cách chỉ đo tổng số diflubenzuron (N – [[(4-chlorophenyl) amino] cacbonyl] -2,6-difluorobenzamide, 4-chlorophenylyurea và 4-chloroaniline, tính như stoichiometric tương đương của diflubenzuron, trong hoặc trên hàng hoá.Trong sản phẩm thô: 0,02ppm; đã qua chế biến: 11ppm.

Dinotefuran. Dung sai được thiết lập cho dư lượng của dinotefuran, (RS) -1-metyl-2-nitro-3 – ((tetrahydro-3-furanyl) metyl) guanidin, bao gồm các chất chuyển hoá và phân huỷ, trong hoặc trên các mặt hàng. Việc tuân thủ các mức dung sai cụ thể sẽ được xác định bằng cách chỉ đo tổng số dinotefuran và chất chuyển hoá của nó là DN, 1-metyl-3- (tetrahydro-3-furylmethyl) guanidine, và UF, 1-metyl-3- (tetrahydro-3 -furylmethyl) urê, được tính như tương đương về stoichiometric của dinotefuran, trong hoặc trên các mặt hàng. Trong sản phẩm thô: 9ppm.

Diquat dibromide. Dung sai được xác lập đối với dư lượng chất diệt cỏ diquat (6,7 dihydrodipyrido (1,2-a: 2’1’-c) pyrazinediium) (tính theo cation) bắt nguồn từ việc ứng dụng muối dibromide vào ao, hồ, đầm lầy, rãnh thoát nước, kênh rạch, suối, sông chảy chậm hoặc không hoạt động trong các chương trình của hội kỹ sư, hoặc các cơ quan nhà nước khác của liên bang và ao, hồ và mương rãnh có dòng chảy nhỏ và được người sử dụng kiểm soát hoàn toàn. Khi dung sai được xác định ở mức cao hơn so với các ứng dụng khác của diquat, thì độ dung sai cao hơn cũng áp dụng đối với dư lượng của việc sử dụng nước. Trong sản phẩm thô: 0,02ppm; đã qua chế biến: 70ppm.

Endothall. Dung sai được thiết lập cho dư lượng của endothall, bao gồm các chất chuyển hoá và phân huỷ. Việc tuân thủ các mức dung sai cụ thể sẽ được xác định bằng cách chỉ đo các chất cuối cùng (axit 7-oxabicyclo [2.2.1] heptanes-2, 3-dicarboxylic) và ester mono-methyl của nó. Trong sản phẩm thô: 0,05ppm.

Ethiprole. Dung sai được thiết lập cho dư lượng của thuốc trừ sâu ethiprole, bao gồm các chất chuyển hoá và phân huỷ, trong hoặc trên các mặt hàng. Việc tuân thủ các mức dung sai cụ thể sẽ được xác định bằng cách chỉ đo các chất cuối cùng [5-amino-1- [2,6-dichloro-4- (trifluorometyl) phenyl] -4 – [(etyl) -sulfinyl] -1H-pirazole- 3-carbonitrile], trong hoặc trên các mặt hàng. Trong sản phẩm thô: 1,7ppm.

Etofenprox. Dung sai được thiết lập cho dư lượng của chất diệt côn trùng etofenprox, bao gồm các chất chuyển hoá và phân huỷ, trong hoặc trên hàng hoá. Việc tuân thủ các mức dung sai cụ thể sẽ được xác định bằng cách chỉ đo etofenprox, 2- (4-etoxyphenyl) -2-metylpropyl 3-phenoxybenzyl ete trong hoặc trên hàng hoá.Trong sản phẩm thô: 0,01ppm.

Fenoxaprop-ethyl. Dung sai được thiết lập cho dư lượng của chất diệt cỏ fenoxaprop-ethyl, bao gồm các chất chuyển hoá và phân huỷ, trong hoặc trên các mặt hàng. Việc tuân thủ các mức dung sai cụ thể sẽ được xác định bằng cách chỉ tính tổng fenoxaprop-ethyl, (±) -etyl 2- [4 – [(6-chloro-2-benzoxazolyl) oxy] phenoxy] propanoat và các chất chuyển hoá của nó, 2- [4 – [(6-chloro-2-benzoxazolyl) oxy] phenoxy] propanoic acid và 6-chloro-2,3-dihydrobenzoxazol-2-one, được tính như tương đương về stoichiometric của fenoxaprop-ethyl, trong hoặc trên hàng hoá. Trong sản phẩm thô: 0,05ppm.

Theo thế giới tiếp thị


Nhận diện sản phẩm lưới chất lượng và quy trình sản xuất của công ty Lợi Lợi Dân

Nhận diện sản phẩm lưới chất lượng và quy trình sản xuất của công ty Lợi Lợi Dân
02-02-2018

Sản phẩm lưới chất lượng cần đảm bảo nguyên liệu nhựa đầu vào là hạt nhựa chính phẩm. Lợi Lợi Dân cung cấp lưới chắn côn trùng, lưới trồng rau, lưới nhà kính

Công ty nào có nhà máy sản xuất lưới chắn côn trùng

Công ty nào có nhà máy sản xuất lưới chắn côn trùng
01-02-2018

Có nhiều khách hàng mong muốn được mua sản phẩm Lưới Chắn Côn Trùng trực tiếp nhà sản xuất, mua sản phẩm chính hãng, để an tâm về chất lượng và giá mua tiết kiệm hơn.

LƯỚI CHE NẮNG - RẺ THẾ NÀO, ĐẮT RA SAO

LƯỚI CHE NẮNG - RẺ THẾ NÀO, ĐẮT RA SAO
13-10-2017

Trong nông nghiệp, đặc biệt là ngành trồng trọt sự ánh hưởng của ánh sáng và nhiệt độ là những yếu tố quan trọng nhất, vì thế việc lựa chọn 5 mualưới che nắng là một trong số những công việc quyết định sự thành bại của vụ mùa

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI LÀM NHÀ KÍNH

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI LÀM NHÀ KÍNH
06-10-2017

Tại các nước tiên tiến, mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới khá là phổ biến, tuy nhiên ở Việt Nam, Mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới chỉ được phát triển rộng rãi ở một số khu vực cao nguyên, có khí hậu tương đối ôn hòa, những vùng khác chỉ tập trung từng khu vực nhỏ lẻ.

[TIN TỨC NÔNG NGHIỆP] HỘI CHỢ AGROVIET 2017

[TIN TỨC NÔNG NGHIỆP] HỘI CHỢ AGROVIET 2017
25-09-2017

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 17 – Agroviet 2017 là hoạt động Xúc tiến thương mại được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy hoạt động Xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ hợp tác, làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, tạo cơ hội để các doanh nghiệp củng cố và khai thác thị trường nội địa. Hội chợ còn để thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng & phát triển bền vững.

TẤT TẦN TẬT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ RAU MẦM

TẤT TẦN TẬT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ RAU MẦM
18-09-2017

Rau mầm có giá trị dinh dưỡng cao gấp 5 lần so với các loại rau bình thường. Cụ thể, lượng dinh dưỡng trong 50g rau mầm tương đương với lượng dinh dưỡng trong 200g rau bình thường.

CÁC LOẠI CHẬU TRỒNG LAN THÔNG DỤNG

CÁC LOẠI CHẬU TRỒNG LAN THÔNG DỤNG
12-09-2017

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại chậu trồng lan, tùy theo nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế để chọn chậu trồng lan cho phù hợp. Lợi Lợi Dân xin được tổng hợp một số loại chậu phổ biến.

LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG VÀ NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI MUA NÊN BIẾT

LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG VÀ NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI MUA NÊN BIẾT
06-09-2017

Theo chức năng, lưới chắn côn trùng được phân loại thành 3 loại chính, lưới chắn công trùng dùng trong chăn nuôi, lưới chắn côn trùng làm nhà kính trồng rau và các loại hoa màu khác hoặc làm vèo nuôi cá…

Lưới UV và những điều người mua nên biết

Lưới UV và những điều người mua nên biết
28-08-2017

Nông nghiệp ngày càng phát triển, đòi hỏi các sản phẩm phụ trợ ngành nông nghiệp càng cần được đầu tư, chọn lựa một cách kỹ càng.

LƯỚI ĐEN CHE NẮNG

LƯỚI ĐEN CHE NẮNG
14-08-2017

Cùng với sự phát triển ở một“chuẩn mực” cao hơn của ngành nông nghiệp, các sản phẩm phụ trợ kèm theo cũng được đòi hỏi cao để đáp ứng những chuẩn mực ấy, đặc biệt là đối với lĩnh vực trồng cây giống nông nghiệp.